LOTUS HM - - Balans i livet -
Medicinsk Yoga                        
 
Medicinsk yoga är en kraftfull och djupverkande yogaform där andningen är central. Det är enkla, mjuka, lugna och inkännande kroppsövningar, effektiv andnings- och koncentrationsteknik, avslappning och meditation
Medicinsk yoga har rötterna i Kundaliniyoga, en mycket gammal, ursprunglig yoga från norra Indien och Tibet. En av de äldsta former av yoga människan känner till.
 
Medicinsk yoga - återskapar balansen i kropp, sinne och själ

Med de olika yogapassen, meditationer och mantrasånger balanseras kroppen och sinnet och du kommer i kontakt med din inre kärna där all kunskap finns.  Du får en balans i kropp, sinne och själ och det är du själv som skapar det i din yoga.
Den Medicinska Yogan är utvecklad av Göran Boll - Medi Yoga institutet-, som är ett yogiskt utbildnings- forsknings- och rehabiliteringsinstitut. Medi Yoga institutet har sedan 1998 deltagit i flera vetenskapliga studier på yoga vilket har lett till att Medicinsk yoga numera även används på Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus vid rehabilitering av bl a hjärt- och kärlproblem, högt blodtryck, rygg- och nackproblem och migrän.
 
INTRESSANT STUDIE! En intressant ny svensk studie gjord på Nora vårdcentral visar att Medi Yoga ger signifikans vid ett antal olika diagnoser, bl.a. stress, ångest, depression och livskvalitet. Även sömnen blev bättre.
 
Läs hela studien här: http://www.medicinskyoga.se/?verk=forsk&list=sv&forsk_id=52
Klicka på "ladda ner" så får du tillgång till hela studien, 8 sidor.
 
Här är också en länk till intressant studie om Ryggproblem och Medicinsk Yoga där man har sett att tidigt insättande av rehabilitering ger signifikant förbättring. 
Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär, 2013.
 
 Alla Kan Yoga
Yogapassen är utformade så att alla, utifrån sina egna förutsättningar, ska kunna utöva dem. 
Medicinsk yoga är en terapeutisk yogaform som bygger på Kundaliniyoga och är både mjuk, fysisk och dynamisk och lägger stor tonvikt på avspänning, koncentration och andningstekniker. Den påverkar dig fysisk, mentalt och emotionellt på ett positivt sätt.
Att kontinuerligt utöva yoga höjer din livskvalitet och skapa balans och håller kroppen smidig och stark samt skapar ett inre lugn.
 
 Medicinsk Yoga används bl. a vid
o      stress
o      sömnstörningar
o      rehabilitering av hjärtsjuka efter hjärtinfarkt (Danderyds sjukhus)
o      högt blodtryck (forskning pågår)
o      migrän
o      ryggproblem
o      ätstörningar
 
Yogan består av ett antal kroppsställningar, rörelsemönster, andningstekniker, mantra och meditationer. När du gör yoga så påverkas många olika nivåer och fler av kroppens olika system samtidigt.
Alla övningar utförs lugnt och inkännande, alltid med utgångspunkt utifrån din egen förmåga och kapacitet.
Oavsett ålder eller om du har gjort yoga tidigare.
 
Som yogaterapeut ger jag dig ett individuellt yogaprogram anpassat efter dina behov. Du får ett program som du kan träna hemma med. Samt vi bestämmer återträff för uppföljning.
  
Medicinsk yoga är en mycket kraftfull metod mot stress, utbrändhet och andra obalanser.
 
Katharina Björk
Medi Yogalärare och Terapeut
073 996 70 58
 
 
Samarbetar med; Christer Björk www.priocoaching.com
                           Coaching - Mental träning -  Mindfulness - Mentorskap